A vőlegény gondolatai a nagy napon

Ági és Péter esküvője (Fotó: Obornyák József, Pillanatvadász)
Ági és Péter esküvője (Fotó: Obornyák József, Pillanatvadász)

furcsavoltkülönaludni, szokatlanvoltkiskiflinélkül, elégnyugisantelikareggel, mitkellezenannyituzgulni, ancsamárbiztoshajnalnégytőlpörög, nemleszbajmertvelevanatesóm

mégjóhogyhozzámnemjönsminkes, ráérekmégöltözni, elugrokavirágokért, hamarmegvan

jófejahubahogykorareggelüzent, hamarosanmegérkezik, addigiszokegykávét, a szertartáselőttmegegyfelest

útonvanazenekaris, nagybulitcsaptaktesómesküvőjénis

nagyorsanfelkapomazöltönyöm, ejjhajólnézekkideafarmerkényelmesebb

hellóhubadejóhogyittvagy, nemizgulokaznembaj?

meddigkellmégháttalállnom, látniakaromancsát, ejjdesokáigfotózzákinnenonnan, liftezikagyomrom, meddighúzzukmég, inkábbhazamegyek, najóeztmégmegvárom

nemtérekmagamhozmilyengyönyörű, atyaégsírnomkell, aligtalálokszavakat, úristenmegszólalnisemtudok, nemgázhasírok?, afrancbanemérdekelakönnyem

mondjátokhovaálljak, lassanlépjünkanyu, mindjártsírnifoganyu, húmennyiember, mindminketnéz

úgyérzemelkezdtemizgulni, rendbenvanezígy?

hoppáezagyűrűnagylesznekedvisszateszem, deszépvagy, nemcikihamobilrólolvasomafogadalmatugye?

jóhogycsakszirmokatdobtakránk, telilenneagatyámisrizzsel

hányszorisfogtameddigkezetamainapon, jókismatekpélda, hihiancsánakeznemment, mégjóhogymárakkorsúghattamneki

úristenmárgimiótaegyüttvagyunk, vajonlacikamikorérikbe, verussaligazánösszejöhetnének,

igenhovanézzek, minekezasokfotózás, mivagyokénceleb

mondtamhogyengemnedobjatokfel, engedjetekelazazinkábbmostmárfogjatokerősen, aztánkapjatoámkel, wáááááááááááá, tudtamhogyezleszcsaknemsejtettem, köszisrácok

megéheztem, perszeapohárköszöntő, lezavaromaztánehetünkvégre, levehetemmárazakóm?

hovatesszükeztasokajándékot, legalábbkétszerkellmajdfordulniholnap, apénznemérdekelmostmennyi, jajanyuhagymármajdholnapmegszámoljuk, nemazonmúlik,

adaniékesküvőéngigapoénvoltdenálunknemleszmenyasszonyrablás, remélem

húsrácokjófejekvagytok, éjféligmégvigyáznomkellutánaszabadapálya, azértegyetigyunkmindenképpen,

mégjóhogynemnekelmkellamenyasszonytáncotvégigugrálni

nyilvánhogyakörközepénállokranénugrálok

héelneejtsdafeleségem, basszuscsakazajtóelőttmegálljon, elneviddinnenteőrültmertmegölödabulinkat

hálaistenneknemlettsemmibaj, mondjukminekkellettdícsérnemazanyósomatnemértem, jöhetahajnalibuli, gyerünksrácok!

kicsittartottamtőledemégisjólesettezalagzi, hihetetlengyorsanelrepültazidő, hullafáradtvagyoklássukbe

méghogynászéjszakahagyjatokmár, majdholnaptalán

(Olvasd el A menyasszony gondolatait itt!)

Boldog készülődést!


üdv, Hubadúr
ceremóniamester és trubadúr

 

A menyasszony gondolatai a nagy napon

Márti és Gábor - menyasszony, vőlegény - az esküvő napján, a kép csupán illusztráció! (fotó: Vass Károly)
Márti és Gábor az esküvő napján, a kép csupán illusztráció! (fotó: Vass Károly)

nemaludtam, holaszemüvegem, úristenelfogokkésni, nembirokenni, pedigahubalelkemrekötötte, holazanyu, holatesóm, holatelóm

holasminkes, mértnemjönmár, holafodrász, mikorjönmár, petiholvan, odaértemáravirágoshoz

keriéknemjönnek, piluékmégisjönnek, legalábbkatiékjönnek, azafontos, nagyicsakatemplombajön, mértmondjáklemaketten,

holanapsütés, leszvajonszellő, mindenrendben, hogyhogyrendben, holasminkes, holalistám, holazötödikoldal, mindegymárkész, mitírjakmégföl, melyiketpipáljamki

dejóhogyittvagy, holafrancbanvoltál, végreittasminkes, igenhidratáltam, hajnalinégyóta, dehogyettem, mégmindignembirok, hovatettemapúderom, valaholittlesz, inkábbamásikszobában, rátettemagyűrűpárnára, jesszusomkinyíltadoboz, nemlettbaja

mégjóhogynemesik, vanazaszivárványosernyő, legalábbafotózásnálneessen, mikorleszkészasminkem, holafodrász, nemigazhogyrákellvárni, nemleszidőnkakreatívra, jónembeszélektöbbet, mitakarapumost

iszolegykávét, énmárkettőtbetoltam, vajonmindenmenyasszonyilyenideges, dehogyvagyokideges, nemleszekideges, csakanyitótánconlegyünktúl

petiöltözikmár, könnyűneki, remélemtetszekmajdneki, mindegyígyiselvesz, vajonmitcsinálmost, biztosizgul, izgulegyáltalán, vagyrágjaakörmét, biztoslegurítottmáregypáleszt, nekemisjóljönneegy, demégnemettemsemmit, jajjanyunembirokenni

mittoménhogykellazautódísztfelcuppantani, majdjönahubaőtudja, ahubamindenttud, nyugiazérthivtuk, többesküvőtlátottmármintmi, összesen, dejóhogyittvagy, akitűzőketkarszalagokatgyertyákatabbanadobozbantalálod

lehetezenmégalakítanivajon, eznemolyanmintapróbafrizura, csajokjólnézekkiszerintetek, jajjkiesikazegyikkisvirág, nemlehetnejobbanbeletűzni, nehúzdannyira, inkábbhúzdmegjobban, kinyithatommáraszemem, holegytükör, hovanézzek, kicsithátrébb

ottaruhaabelsőszobában, óvatosanacipzárral, tartsdaruhát, afrizurámhé, biztoshogyilyenszorosrakell, inkábbhúzdmegjobban, tényleggyönyörűvagyokanyu, nekedmilyenérzés, dejóhogyeztmondod, mostneaztmondd, csakránelépjenpeti

legyennáladzsepi, biztossírnifogokhameglát, vajonpetisírnifog, vajonszépnektalálpeti, nemakaroksírni, hiábavízálló, elkenődikasminkem

petielindultmár, menjünkmiis, mitkellvinni, holalistám, eznemazalista, márirtamegyújabbat, nemkellazötödikoldal, úristenelkésünk, dejóhogyittvagy

jórendbenmajdlassanmegyek, mitfogszólni, megérintemavállát, inkábbhátralépjek, neadekoltázsombaessenrögtönaszeme, pedigelégjólnézekki, úristentetszenifogokneki

hogybámul, mégsoselátottfehérruhában, azthiszemazottegykönnycsepp, hogybírjakisírásnélkül, nembajhogynemsír, imádomahogymeghatódik, úristenmicsodaférfi, hogyénmennyireszeretemőt, hogynéz, ugyemaradhatunkmég, nemérdekelkilátbennünket, olyanszorosanölel, héafátylam, imádomahogycsókol, vigyázzasminkemrejó, azértegycsókbelefér, csakóvatosan, hoztamszájfényt

mehetünkfotózni, ugyenemkarikásaszemem, jólvaniszokegykicsit, nembirokenni, olyanjóhogyittvagy, najólvanegykismüzli, egyelőrecsakafelét

melyikoldalrólöleljemát, meddignézzekaszemébe, valakifogjamegacsokromat, visziaszélafátylat, sikerültlekapni, húdeelfáradtam, kezdekizzadni, vajonnemmosódikelasminkem, kérekvizet

hogytudszilyennyugodtlenni, perszenekedeznemazelsőesküvőd, dejóhogyittvagy

odaérünkaszertartásraidőben, a kellékeketmárelvitteanyu, odaadtahubának, akkorrendbenlesz

végrebevonulás, alighallomazenétaszivemtől, kösziapu, dejóhogyittvagy, hovakellálni, ottvannakkatiék,

juciteisálljbenebújjel, vajonkifogjaelkapni, mekkorátkelldobni, timinélisjóhelyenvandeörülök, jövőretervezikúgyis

kiesettegycsomóidő, végreettemkicsit, nahátezadal, ténylegrólunkszólt, hogytomboltrámindenki, mindjártnyitótánc, mennifog, semmipánik, dehátbotlábúvagyok, hubamondtanemérdekes, csakhárompercharmincötmásodperc, petirenézekvégig, őígyisszeret, márúgyisafeleségevagyok, nnaezenistúlvagyunk, micsodabuli, dejófejek, remélemkitartnégyig

nahátezatorta, úristendefinom, látodpetimegmondtameznemgeil, márcsakamenyasszonytáncvanhátra, namegagyertyás, azolyanszép, imádomaztazenét, ottcsakfújkálnikell, dehogyállunknekimegszámolniapénzt

mármentekhaza, maradjatokmégegykicsit, ugyanmárénnégykorkeltem, jóperszemesszirőljöttetek, köszihogyvelünkünnepeltetek, akeménymagittmarad, megyekvelükugrálni, dejóhogyittvagytok, alegjobbzenekarthívtukel, jóhogynemvőfélyünkvolt, hubamásnakisboldoganajánlunkmajd, atizenkettesszobaatiéd, vigyázzhazafelé

majdholnapelpakolunk, illetvedélelőtt, reggelmorzsaparti, lőttekanészéjszakának, szerintedvanvalakinekmégerreenergijája, hullafáradtvagyok, hogyelrepültezanap, szerintemboldogvagyokcsakfáradt, csináljunkmégegyilyet

(Olvasd el A vőlegény gondolatait itt!)

Boldog készülődést!


üdv, Hubadúr
ceremóniamester és trubadúr

 

Idő közben 2 menyasszonyom is reagált az írásra:

 

Esküvői pohárköszöntő

volegeny-poharkoszonto-tordasi-csarda
Laci, a vőlegény pohárköszöntője az esküvői vacsora megnyitásaként

Mitől lesz izgalmas és lehengerlő az esküvői pohárköszöntő? Kell-e egyáltalán a vőlegénynek megszólalnia, kell nyitóbeszéd a vacsora előtt?

Okés, a párjaimnak mindig azt mondom, hogy SEMMI SEM KELL, semmi sem kötelező.

Azonban érdemes átgondolni, hogy a vendégeik ilyenkor számítanak valami kis beszédre, kis üdvözlésre, legalább egy közös jelszóra, hogy “igyunk!”

Ha seemi sem jut az eszedbe, töltsd le a toast-varázslót, és klikkeld ki a legegyszerűbb változatot! 🙂

A legegyszerűbb esküvői pohárköszöntő valahogyan így néz ki, avagy hangzik:

“Kedves Rokonok, Barátok, kollégák!  Köszönöm, hogy eljöttetek és velünk ünnepeltek!
Egyetek, igyatok bőségesen!  Ha bármire szükséged volna, ott áll Huba, esküvőnk ceremóniamestere, őt zargassátok, bennünket hagyjatok szórakozni! Veletek.”

Ennyi bőségesen elegendő, mindenki alig várja, hogy koccinthasson, és hörpinthessen az egészségetekre.

Ezen túl persze mesélhetsz pár szót, miért és mennyire fontos neked a párod, a család, a barátok, akik részesei e nagy napnak.
Megköszönheted azt a segítséget, amit kaptatok az esküvőhöz (pl. Katinak, aki az asztaldíszeket készítette, Petinek, aki összehozott Annával stb…)

Azonban ha egy kicsit szeretnéd feldobni a beszédedet, mint Di Caprio az Oscar-díj átvételekor,
akkor merítsünk ötleteket ebből a cikkből az alábbiak szerint:

1. Esküvői pohárköszöntő: Probléma/lehetőség felvázolása

Kezdhetsz egy ilyen probléma-felvetős és egyben -megoldós idézettel:

 • Örülök, hogy megházasodtam, mert “remek alkalom nyílik azon problémák megoldására, amelyek e házasság nélkül nem lennének”. 

Vagy világíts rá mindenki legnagyobb aktuális problémájára:

 • Tudom, hogy esküvőnk miatt most éppen nem látjátok a vízilabda-döntőt, de amint tudunk részeredményeket, hírt adunk róla.
 • Aki a legközelebbről jött az esküvőnkre, az is már vagy 5 órája nem evett semmi komolyat, úgyhogy jó hírem van, hamarosan érkezik a vacsora!
 • Sokan aggódtok értem, hiszen itt ül velem egy asztalnál az anyósom. Mindenki nyugodjon le, imádom az anyósomat! A legjobb helyet választottam neki.

2. Esküvői pohárköszöntő: Szemfelnyitó tény, adat, statisztika

Az alábbiakhoz kell egy kis becsléstudomány, vagy a híres nevezetes hasraütéses tudomány. Legyen a mért, vagy vélt adat meghökkentő. Van, amit Excelben könnyű kiszámolni (pl. eltelt napok számát), van, amihez számológép kell.

 • Talán nem veszitek zokon, ha elárulom, hogy eddig, becsléseim szerint 13900-szor csókoltam meg a barátnőmet, jegyesemet, menyasszonyomat és mától feleségemet.
 • Amióta Annát megláttam 5745 nap telt el. Ezalatt az 5745 nap alatt…
 • Anyósom az irántam táplált szeretetét bablevesben mutatja ki. Anyu, hidd el,  jól tartanak ott is. Kiszámoltam, hogy eddig 42 liter bablevest fogyasztottam el nála, hogy nekem adja a lányát.
 • Annával a leghosszabb telefonbeszélgetésünk 6 óra 20 perc volt. 
 • Focimeccsen eddig 268 ezer szotyimag héját köpködtük el közösen.
 • Annának 7 játszmából 8-szor hamarabb van kanasztája, mint nekem.

Bónusz döbbenet jár érte, ha a vendégekre is ki tudod vetíteni a statisztikát az esküvői pohárköszöntő alatt:

 • … és becsléseim szerint a jelenlévő társaság, azaz ti összesen – nem számítva a duplikációkat – eddig 460 ezerszer csókolóztatok.
 • … de ez messze elenyésző ahhoz képest, hogy ti 1.833.000 órát telefonáltatok összesen.
 • javaslatom tehát… (vond le te a konzekvenciát)

3. Esküvői pohárköszöntő: Fizikai metafóra

Az élet rögös útjai csomó elvont, megfoghatatlan fogalommal, érzéssel vannak kikövezve. (ez szép mondat, nem?)

Mondjuk csak el életszagúan! Legyen színes-szagos az esküvői pohárköszöntő:

 • Amikor arról beszélsz, hogy megláttad a lányt, és elcsodálkozva azt mondtad a cimborádnak, hogy hhhú (tudod, olyan levegővisszaszívósan), kérd meg a vendégeket, hogy csodálkozzanak most ők is el ugyanígy. Elég jó hhhúzás ennyi embertől!
 • Amikor elmeséled az első csókot, hogy percekig csókolóztatok, akkor kérd meg a vendégeidet, hogy a csókra jogosultak és bevállalósak 20 másodpercen keresztül csókolózzanak. Óra indul. Most!
 • A lánykérés végén pedig – bár nem volt ott senki – egy hatalmas ovációt éreztél magad körül a várt Igen után. (szerinted mi történik ebben a pillanatban az esküvőn?)

 

4. Esküvői pohárköszöntő: Meglepő videó

Okés, ez a fenti cikk a meglepő előadások, prezentációk sikerét akarja csúcsra járatni ezekkel az ötletekkel az esküvői pohárköszöntőn.

Mi az, amit mégis be lehet illeszteni ebből a pohárköszöntődbe? Alábbiakból bármit.

 • Tegyél aláfestő zenét a beszéded alá! Himnikus, kórusos, monumentális, könnyed, filmzenés… 1 dologra figyelj, hogy a beszédhangod mindenképpen hallatszódjon a zene fölött! Vagyis a zene ne nyomjon el téged.
 • Vetíts le egy max 1,5-2 perces meglepetésfilmet, klipet! Rólad, kettőtökről, az esküvői szokásokról (pl. a zene arra való, hogy táncoljunk rá), kedvenc közös klip, aminek története van stb.
 • Beszélj különböző tónusokban, képzeld bele magad mások helyzetébe, beszélj a hangjukon (ez már egészen komoly színészi feladat)!

5. Esküvői pohárköszöntő: Aktivizáld a vendégeket!

Ilyesmi már volt a 3-as pontban, jutott eszembe még hasonló:

 • Amikor arról beszélsz, hogy mennyire szerettek kirándulni, és a hegyekben jöttetek össze, és madárkórus kísért titeket, akkor kérd meg a vendégeket, hogy egy rövid füttykoncerttel, madárhangokkal örvendeztessék meg a menyasszonyodat, hadd érezze magát most is a hegyekben! (biztos lesz, aki majd a hangulat kedvéért a szarvasbőgést dobja be)
 • Kérj meg mindenkit, hogy vegye elő a mobilját, és fotózzon le téged, ahogyan beszélsz, vagy megcsókolod a párod.
 • Kérd meg a vendégeket, hogy számolják, hányszor mondod ki a párod nevét! (a végén sorsolhatsz, és mondjuk utánatok ő kapja a leghamarabb a levest, de meglepi ajándékot is adhatsz neki)
 • Mindenki emelje fel a kezét, aki már csókolózott valaha! (sokan felteszik) Azok tartsák fent a kezüket, akik idén is. (szünet) Most azok maradnak fent, akik ebben a hónapban is. (szünet) Most azok, akik ma is. (szünet) A többiek pótolják be! Most!

Ha ezek közül beemelsz néhány ötletet, vagy ötletet merítesz belőle, biztosra veszem, hogy emlékezetes lesz az esküvői pohárköszöntőd, te pedig magabiztos!

Sok sikert!

Írd meg kérlek a huba kukac daloseskuvo pont hu címemre, segített-e neked ez a cikk és hogyan sikerült a nyitóbeszéded!

Boldog készülődést!  Üdv, Hubadúr ceremóniamester

Ceremóniamester + 1 dal rólatok
Ceremóniamester + 1 dal rólatok

Ha ceremóniamestert keresel, kattints ide!

Hubadur ceremoniamester logo  

Érdekel a házasság előtti próbaöregedés?

hazassag-elotti-probaoregedesKülönös házasság előtti kísérletet tettek egy vállalkozó párral sminkmesterek.

Lehet, hogy Te is azok közé tartozol, akik már 1 évvel előbb kitűzik az esküvő napját, és belendülnek a készülődéssel? Érthető ez, hiszen a legjobb, legfelkapottabb esküvőhelyszínek, esküvői fotósok, videósok, cinematográfusok, ceremóniamesterek hamar “elkelnek”. Miért kellene lemondanod a számodra legszimpatikusabb szolgáltatókról?

Azonban 1 év nagy idő.

1 év alatt megannyi házasság előtti kétely merülhet fel az emberben. Ha veled is előfordult már, ne okold magad.

Nem a Te hibád, ha rágódsz azon, vajon jó döntést hoztál-e, amikor a gondosan és végletesen romantikusra tervezett lánykérésen IGEN-t rebegtél zsebkendő után kutatva.

Ez természetes.

Soha senkivel nem kötötted még így össze az életed, akármikor is fogadtál örök barátságot, vagy szerelmet valakivel a gyermekkorodban. Emlékszel ezekre a titkos, már-már szertartásos pillanatokra? Hol vannak azóta már? Lehet, hogy külföldre költöztek, vagy Te hagytad itt az országot… És most külön utakon ugyan, de folytatjátok.

Merülj el csak picit az emlékeidben, és idézd föl ezt a pillanatot, és képzeld el, ha újra összefutnál vele. Akivel örök barátságra esküdtetek. Lehet, hogy ugyanolyan nyitottsággal fordulnátok egymáshoz. Lehet, hogy képes lennél neki megbocsátani, ha haraggal vagy tévedésből váltatok el egymástól.

Most egy olyan emberrel kötöd össze az életed, akivel életed végéig együtt fogsz lakni, élni, gyermeket nevelni, sikereket elérni, szomorúságot megélni, megfiatalodni és megöregedni.

Kíváncsi vagy-e, hogy fogtok kinézni esküvőtök után 30, vagy 60 évvel?

Nem gyötör-e az esküvő, házasság előtti időkben, hogy az a szépség, ragyogás utána is megmarad-e, és később is szerethető lesz-e a másik? Hogy ha szépséged megfakul, vajon akkor is fognak-e szeretni téged.

Nézd meg ezt a különös csodálatos időutazást, amit sminkmesterek követtek el az esküvő előtti felvételen.

Ha lehet, nézzétek meg ketten együtt!

Zsepit érdemes bekészíteni!

Javaslom, hogy ha megnéztétek, nézzetek jól egymás szemébe is, szótlanul, csendben. És gondolatban játsszátok le magatoknak is ezt a sminkelést. Biztosra veszem, hogy érdekes és rendkívül bensőséges, olykor vicces perceket szerezhettek egymásnak.

Házi feladat:

Elképzelni,  hogy egymás mellett megöregedni, és közben ezer, meg ezer történetet begyűjteni…

Biztos vagyok benne, hogy így sikerül az házasság előtti kételyeket is eloszlatni!

üdv, Huba
meglepetésdalos ceremóniamester

 

.

Esküvői vonatozás, lánctáncok, másoló táncok…

eskuvoi-vonatozas-street-gabor-huba-ceremoniamester
Vonatozás vicces kellékekkel (fotó: Molnár Szabolcs)

A külföldiek szerint ha magyarok buliba mennek, előbb-utóbb vonatozni fognak. Bármire!

Honnan a csudából ered ez a vonatozás?

Meg fogsz lepődni, egészen régről!
Hol volt akkor még Demjén Rózsi?
Hol volt egyáltalán vonat?

vonatozas-magyar-neprajzi-lexikon
Vonatozás régi módra: labirintus-tánc, kígyótánc (Magyar Népi Lexikon)

Íme egy jó kis bizonyíték, hogy eleink ősidők óta szórakoztatják magukat a labirintus-tánccal, kígyótánccal. Pontosan ugyanúgy, ahogyan nálunk is előfordul: amit az első “mókamester” csinál, azt kell követnie mindenkinek. Olyan ez, mint az Aranyszőrű bárány mese. Vidám kis forgatag. Nevette mindenki.

Pláne, amikor jöttek az akadályok is: asztal alá, ajtón, ablakon ki…

A mai esküvői vonatozás megmaradt az ugrálásban, szökdécselésben, lábrázásban, törpejárásban, tolatásban. Szokta koordinálni, vezetni a zenekar, vagy a vőfély.

vonatozas-eskuvon-street-gabor-huba-ceremoniamester
Vonatozás esküvőn női masiniszta vezetésével (fotó: Bödő Viktória)

 

Vannak olyan párok, ahol előre megtiltják, hogy nem lehet vonatozós zenét betenni, de mint a fenti címsor és az alatta lévő kép igazolja, nagyon mélyen bennünk van: kiirthatatlanul.

Íme, itt a kis tudományos bizonyítékom, mennyire változatos zenékre képesek az emberek vonatozni – mindenféle ráutalás nélkül (folyamatosan bővítem):

 

Mi az ellenszer?

Ki tud maradni, de ha valamelyik vendéged elkezdi, megállíthatatlan a lavina. Ne haragudj rájuk, ez legyen a legnagyobb baki. Örülj inkább, ha jól érzik magukat az esküvődön!

A mulatozó-bulizó vendégsereg mindig megtalálja a módját egy jó kis vonatozásra.

Bizony, az esküvői vonatozás nem Tőled függ.
Így aztán jobb, ha “Te is beszállsz, helyet találsz” 🙂

 

Van-e más az esküvői vonatozás helyett?
Lássuk, hogy csak mi magyarok vonatozunk, láncolva táncolunk?

Dehogyis! Összekapaszkodni, egymás után sorakozni, egyfélét csinálni, egy felé haladni mindig jó dolog, és rettentő nagy közösségformáló ereje van. A lánctáncok, vonatozások, formatáncok őrült nagy energiát szabadítanak fel, hiszen senkinek sem kell tudnia hozzá táncolni, elég csak másolni az előtted, melletted állót (olyan ez, mint az indukciós bizonyítás, hihihi).

Forróbb vizekre evezve: itt a Lambada!

Amikor Latin-Amerikában jártam, megdöbbentem, hogy sorba rendeződtek és a csípőt fogva lambadára vonatozni kezdtek a vidám arcok.

Itt van egy másik őrület, a Pingvintánc.

A videón is jól látható, hogy vonzza az embereket, és ki nem akarnak belőle maradni:

Elementáris kapaszkodós a Zorba

A végére természetesen mindannyian kifulladunk. Tornádó-szerű, mindent elsöprő muzsika, amiről tánc közben azt hisszük, soha sem fog véget érni!

Azt ígértem fent, hogy ezekhez nem kell tudni táncolni, de amit most mutatok azért a tömegtáncnál kissé bonyolultabb koreográfia. Ezért szép ez az előadás.

És a végére legyen egy kakukktojás, a Makaréna.

Minden végtagot megmozgató remek mozdulatokkal, látványos és könnyen eltanulható koreográfia:

Bónusz

Na jó, eszembe jutott még egy közösségi kézlengetősdi a Las Ketchup jóvoltából, ami ugyan erősen hajaz John Travoltás táncra. Ezt végül igazán megbocsáthatjuk, ahogyan a refrénben az őrült spanyol halandzsát is:

Ha tetszett, oszd meg bátran, vagy jelezd itt lent!

Laxil-Gomb-vonatozasTudod, hogy nem a ceremóniamesteren múlik…
Kattints ide, és találkozzunk!

 

üdv, Huba
meglepetésdalos ceremóniamester

 

.

A honlap további használatához a (lakodalmi) sütik használatát el kell fogadni. További információ

A (lakodalmi) süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás