Esküvő fórum

menyasszony, esküvői fórum

Íme 3 esküvő fórum, amihez érdemes csatlakozni, ha szeretnél sorstársakkal találkozni, ezeket ajánlom neked.

Természetes, hogy amikor az eljegyzést követően esküvőre készül valaki, úgy érzi, teljesen zöld fülű a témában az elején.

Számos weboldal és hatásvadász cikk próbálja odavonzani a gyanútlan menyasszonyokat. Sajnos nem mind elég körültekintő, így a félinformációkkal gyakran megtévesztik a készülődő párokat.

Ha most vágsz bele az esküvőd szervezésébe, akkor ajánlom neked ezt a cikket: Esküvőszervezés címsorokban

Gyorsan áttekinthető, értelmezhető, a súlyponti kérdések rangsorolva vannak.
Hasznos lesz neked.

 

A 3 legnagyobb esküvő fórum Magyarországon

Nyilvánvaló, hogy egyedül semmi sem olyan könnyű, mintha valakivel meg lehet beszélni.

Kellenek az ötletek, inspirációk, jó látni, hogy más hogyan halad az esküvőszervezéssel, másnak is pont akkor, vagy egyszer pont ott lesz az esküvője. És máris ráébredsz, hogy nem vagy egyedül.

Esküvőre készülök

Az Esküvőre készülök zárt FB-csoport 19-20.000 főt számlál, köztük legfőképpen menyasszonyok, az elmúlt években sikeres esküvőn túl lévő hölgyek, és párjaik, esküvői szolgáltatók segítik egymást.

Menyasszony csevegő

A Menyasszony csevegő zárt FB-csoport 10-12.000 tag regisztrált igyekszik egymás között megosztani tapasztalatait.

Esküvőzz velünk

Az Esküvőzz velünk zárt FB-csoport a többiektől fiatalabb kezdeményezés. Kiváló esküvőszakmai szolgáltatók hívták életre, hogy elkötelezetten szakmai igényességgel írjanak hasznos cikkeket a készülődő jegyespároknak.

Esküvő fórum – Élet a csoporton belül

Az esküvő fórumokkal azonban vigyázni kell. Mint minden fórum, minden FB-csoport – még ha elég jól tematizált is – tagjait tekintve nagyon heterogén, sokszínű.

Egyaránt jelen van a városi és vidéki menyasszonyjelölt, a betanított munkás és a sokdiplomás, a már édesanya, vagy gyermektelen, a fényűző és a szerény, a népies és a modern esküvőt szervező menyasszonyok és ugyanezen kategóriákat, színvonalakat kiszolgáló esküvői szolgáltatók.

Ha belépsz valamelyik esküvő fórumba, csoportba, lesz, amelyikben regisztrálnod kell, lesz, ahol a békés diskurzus fenntartása érdekében komoly házszabályok vonatkoznak majd rád. Ismerd meg mindet és próbálj te is aktív tagja lenni a közösségnek!

Egy dolgot ne feledj! Valóban különbözőek vagyunk. Mást tanultunk szüleinktől, iskolában, máshogyan vagyunk eleresztve anyagilag, más könyveket, filmeket szeretünk, követünk, más elképzeléseink és elvárásaink vannak a minőségről, a mennyiségről, az árakról.

Nem érdemes összekapni a fórumokban egy-két elejtett megjegyzés miatt, holott alig ismeritek egymást. Törekedjetek egymás biztatására, hiszen az úgyis jól jön egy menyasszonynak, nem igaz?

Boldog készülődést!  Üdv, Hubadúr ceremóniamester

Ceremóniamester + 1 dal rólatok
Ceremóniamester + 1 dal rólatok

Ha ceremóniamestert keresel, kattints ide!

Hubadur ceremoniamester logo  

A menyasszony gondolatai a nagy napon

Márti és Gábor - menyasszony, vőlegény - az esküvő napján, a kép csupán illusztráció! (fotó: Vass Károly)
Márti és Gábor az esküvő napján, a kép csupán illusztráció! (fotó: Vass Károly)

nemaludtam, holaszemüvegem, úristenelfogokkésni, nembirokenni, pedigahubalelkemrekötötte, holazanyu, holatesóm, holatelóm

holasminkes, mértnemjönmár, holafodrász, mikorjönmár, petiholvan, odaértemáravirágoshoz

keriéknemjönnek, piluékmégisjönnek, legalábbkatiékjönnek, azafontos, nagyicsakatemplombajön, mértmondjáklemaketten,

holanapsütés, leszvajonszellő, mindenrendben, hogyhogyrendben, holasminkes, holalistám, holazötödikoldal, mindegymárkész, mitírjakmégföl, melyiketpipáljamki

dejóhogyittvagy, holafrancbanvoltál, végreittasminkes, igenhidratáltam, hajnalinégyóta, dehogyettem, mégmindignembirok, hovatettemapúderom, valaholittlesz, inkábbamásikszobában, rátettemagyűrűpárnára, jesszusomkinyíltadoboz, nemlettbaja

mégjóhogynemesik, vanazaszivárványosernyő, legalábbafotózásnálneessen, mikorleszkészasminkem, holafodrász, nemigazhogyrákellvárni, nemleszidőnkakreatívra, jónembeszélektöbbet, mitakarapumost

iszolegykávét, énmárkettőtbetoltam, vajonmindenmenyasszonyilyenideges, dehogyvagyokideges, nemleszekideges, csakanyitótánconlegyünktúl

petiöltözikmár, könnyűneki, remélemtetszekmajdneki, mindegyígyiselvesz, vajonmitcsinálmost, biztosizgul, izgulegyáltalán, vagyrágjaakörmét, biztoslegurítottmáregypáleszt, nekemisjóljönneegy, demégnemettemsemmit, jajjanyunembirokenni

mittoménhogykellazautódísztfelcuppantani, majdjönahubaőtudja, ahubamindenttud, nyugiazérthivtuk, többesküvőtlátottmármintmi, összesen, dejóhogyittvagy, akitűzőketkarszalagokatgyertyákatabbanadobozbantalálod

lehetezenmégalakítanivajon, eznemolyanmintapróbafrizura, csajokjólnézekkiszerintetek, jajjkiesikazegyikkisvirág, nemlehetnejobbanbeletűzni, nehúzdannyira, inkábbhúzdmegjobban, kinyithatommáraszemem, holegytükör, hovanézzek, kicsithátrébb

ottaruhaabelsőszobában, óvatosanacipzárral, tartsdaruhát, afrizurámhé, biztoshogyilyenszorosrakell, inkábbhúzdmegjobban, tényleggyönyörűvagyokanyu, nekedmilyenérzés, dejóhogyeztmondod, mostneaztmondd, csakránelépjenpeti

legyennáladzsepi, biztossírnifogokhameglát, vajonpetisírnifog, vajonszépnektalálpeti, nemakaroksírni, hiábavízálló, elkenődikasminkem

petielindultmár, menjünkmiis, mitkellvinni, holalistám, eznemazalista, márirtamegyújabbat, nemkellazötödikoldal, úristenelkésünk, dejóhogyittvagy

jórendbenmajdlassanmegyek, mitfogszólni, megérintemavállát, inkábbhátralépjek, neadekoltázsombaessenrögtönaszeme, pedigelégjólnézekki, úristentetszenifogokneki

hogybámul, mégsoselátottfehérruhában, azthiszemazottegykönnycsepp, hogybírjakisírásnélkül, nembajhogynemsír, imádomahogymeghatódik, úristenmicsodaférfi, hogyénmennyireszeretemőt, hogynéz, ugyemaradhatunkmég, nemérdekelkilátbennünket, olyanszorosanölel, héafátylam, imádomahogycsókol, vigyázzasminkemrejó, azértegycsókbelefér, csakóvatosan, hoztamszájfényt

mehetünkfotózni, ugyenemkarikásaszemem, jólvaniszokegykicsit, nembirokenni, olyanjóhogyittvagy, najólvanegykismüzli, egyelőrecsakafelét

melyikoldalrólöleljemát, meddignézzekaszemébe, valakifogjamegacsokromat, visziaszélafátylat, sikerültlekapni, húdeelfáradtam, kezdekizzadni, vajonnemmosódikelasminkem, kérekvizet

hogytudszilyennyugodtlenni, perszenekedeznemazelsőesküvőd, dejóhogyittvagy

odaérünkaszertartásraidőben, a kellékeketmárelvitteanyu, odaadtahubának, akkorrendbenlesz

végrebevonulás, alighallomazenétaszivemtől, kösziapu, dejóhogyittvagy, hovakellálni, ottvannakkatiék,

juciteisálljbenebújjel, vajonkifogjaelkapni, mekkorátkelldobni, timinélisjóhelyenvandeörülök, jövőretervezikúgyis

kiesettegycsomóidő, végreettemkicsit, nahátezadal, ténylegrólunkszólt, hogytomboltrámindenki, mindjártnyitótánc, mennifog, semmipánik, dehátbotlábúvagyok, hubamondtanemérdekes, csakhárompercharmincötmásodperc, petirenézekvégig, őígyisszeret, márúgyisafeleségevagyok, nnaezenistúlvagyunk, micsodabuli, dejófejek, remélemkitartnégyig

nahátezatorta, úristendefinom, látodpetimegmondtameznemgeil, márcsakamenyasszonytáncvanhátra, namegagyertyás, azolyanszép, imádomaztazenét, ottcsakfújkálnikell, dehogyállunknekimegszámolniapénzt

mármentekhaza, maradjatokmégegykicsit, ugyanmárénnégykorkeltem, jóperszemesszirőljöttetek, köszihogyvelünkünnepeltetek, akeménymagittmarad, megyekvelükugrálni, dejóhogyittvagytok, alegjobbzenekarthívtukel, jóhogynemvőfélyünkvolt, hubamásnakisboldoganajánlunkmajd, atizenkettesszobaatiéd, vigyázzhazafelé

majdholnapelpakolunk, illetvedélelőtt, reggelmorzsaparti, lőttekanészéjszakának, szerintedvanvalakinekmégerreenergijája, hullafáradtvagyok, hogyelrepültezanap, szerintemboldogvagyokcsakfáradt, csináljunkmégegyilyet

(Olvasd el A vőlegény gondolatait itt!)

Boldog készülődést!


üdv, Hubadúr
ceremóniamester és trubadúr

 

Idő közben 2 menyasszonyom is reagált az írásra:

 

“Mivel lepjem meg a vőlegényem az esküvőn?” #1 (Boudoir fotó)

Kedves mozgalom indult el, hogy valamit mindenképpen adni akarnak párjuknak az esküvőn, vagy annak okán.

Nem újkeletű ez. Régen úgy hívták, jegyes ajándék.

A lány keszkenőt (zsebkendőt) varrt kedvesének, belehímezve a fiú monogramját. Ezt vitte aztán magával mindenhova a vőlegény, az ifjú férj, benne szerelmének érintésével, illatával.
Vitte magával a gyárba, a háborúba, és mindvégig vele volt kedvese, elfedhetetlenül.

Valami azt súgja, hogy
a keszkenők ideje lejárt.

Lássuk, mit szoktak, és mit lehet adni párjuknak ajándékba esküvőre.

Hogy tudj választani, két félét mutatok be – ez a cikk az 1. rész: a boudoir fotózás ajándékáról szól.

 

Glamour vagy boudoir fotók – a különleges esküvői ajándék

Minden kornak (akár hány évesek vagyunk), megvan a maga szépsége. Szokták mondani, hogy a nők fiatalon a legszebbek, a férfiaknak meg jól áll a kor.

Talán ebből ered, hogy szeretik a hölgyek “elmenteni” fiatal szépségüket, bájaikat későbbi időkre.

Hozzáteszem, hogy gyönyörű feleségemen tapasztalva teljesen más fajta szépségbe suhan át, amit meg majd ebben nem tini-huszon-éves korban fogtok megélni és felismerni.

A lényeg, hogy ma te is kiütheted a művészfilmekből, erotikát sugalmazó jelenetekből az ünnepelt színésznőt, és megmutathatod párodnak meghitt világodat, bájaidat, művészi szépségedet.

“Dehát én nem vagyok olyan magamutogatós!” – merülhet fel benned is a gondolat mint ellenérv.

Megdöbbennél, mennyire szolíd, kinemnézném-belőle-hölgyek lényegültek át, amikor a szent célra, a párjuk elvarázsolására gondoltak. Rengeteg csodaszép, izgalmas és teljes egészében vállalható intim fotósorozat született meg az utóbbi években.

“Ilyenkor a hölgy figyel minden apróságra, a körmére, borere, a ruhákat gondosan lopva válogatja ki, elhozza a fátylat, ellopja a vőlegénye ingét, elhozza a fehérneműt, amit viselni fog a nagy napon vagy éppen a nászéjszakán, és még sok más romantikus, szexi ruhadarabot, amiben a párja szívesen látná.” – avatott be a titkokba Laufer Erzsébet.

Mikor készüljenek a boudoir-fotók?
Lehet előzetesen (több nappal,
héttel az esküvő előtt – persze a lehető legnagyobb titkolózás mellett), hosszabb időt rászánva stúdióban, otthon, vagy aznap a készülődésnél, mielőtt felveszed a menyasszonyi ruhádat. Utóbbi nyilván egy picit kevesebb lehetőséget tartogat, mert kevesebb idő jut rá. Természetesen a kiváló fotósok segítenek feloldódni, levetkőzni a gátlásokat is.

“Mivel a legtöbbször teljesen hétköznapi nőket fotózok, sok esetben ezek a felvételek segítenek nekik abban, hogy megtalálják önmagukat, szépnek láthassák a testüket, ragyogni tudjanak a fotózás alatt, és ezt követően a hétköznapjaik során is.” – vallotta Szalay Mona a baratno.com internetes magazin oldalán.

Lehet-e jobb ajándék, mint ami szerelmed tárgyáról, rólad szól? Mindez olyan köntösben – vagy anélkül 😉 -, ahogyan csak párod láthat téged. Ilyen ajándékot biztosan nem kapott még mástól, és kizárólag rólatok, a ti intim titkaitokról szól.

 

Ezeket a csodálatos emlékeket Szalay Mona és Lafuer Erzsébet Photography készítették (örülök, hogy velük nagyszerű esküvőkön is együtt dolgozhattam).
Ha megtetszett az ötlet, fordulj hozzájuk bizalommal!

A 2. részt hamarosan itt olvashatod.


üdv, Huba
meglepetésdalos ceremóniamester

“És ha nem én leszek a legszebb az esküvőmön?”

menyasszonyi-fatyol-vac-eskuvo-foto-nemes-kitti

  A Váci Székesegyház bejárata előtt (menyasszony: Vivi, fotó: Nemes Kitti)

– a képek csupán illusztrációk a szépségről, vidámságról, lazaságról, közös esküvőkről –

Vannak menyasszonyjelöltek, akik akármennyire szépek, akármennyire tetszik párjuknak, ráparáznak erre a kérdésre.

Borzasztóan aggódnak, felriadnak álmukban, mert:

 • Mi lesz, ha túlöltöznek?
 • Mi lesz, ha valaki el akarja vonni rólam a figyelmet?
 • Mi van, ha valaki más is fehérben lesz?
 • Mi van, ha valamelyik csaj/nő dögös pirosban jelenik meg? …
menyasszony-sportcipo-futas-margitsziget-kreativ-foto-raffay-zsofi
Kreatív fotózás a Margit szigeten (menyasszony: Danila, fotó: Raffay Zsófi)

Honnan erednek ezek az önbizalom-light gondolatok?

Egyrészt onnan, hogy akinek a kiegyensúlyozottság, nőiesség, báj, gyönyörűség koordináta-rendszerének mezején el kellett volna helyeznie téged, nem volt a helyzet magaslatán.

Az a férfi, akibe életedben először szerelmes lettél (apa?), nem dícsért eleget, vagy akkor és úgy, ahogyan te velejéig elhitted volna, hogy rendes, egész, kész, teljes ember vagy. De legalább is éppen olyan, amilyen, és hogy ez így van rendjén.

A másik pedig a média.

Teljesen természetes, hogy ezen aggódsz néhány menyasszony-sorstársaddal.

De ez nem a ti hibád!

A hirdetétesekben mindenhol “tökéletes” és nálad – marketingileg – jóval szebb nőket mutogatnak.

De te nem joghurtot fogsz kívánatossá tenni, nem lakásvásárlásra fogod ösztönözni a vendégeket, és nem autódekoráció leszel.

zita-tomi-eskuvoi-fotos-simon-peter-street-gabor-huba-ceremoniamester-kecskemet
Zita és Tomi esküvője Kecskeméten (fotó: Simon Péter)

Mindenki azzal nyugtat: a menyasszony a legszebb.

Ez persze nem igaz.
Mert minden embernél van valahol egy még szebb ember.
Valakinek.

A helyzet az, hogy az esküvőn önmagadhoz képest leszel a legszebb. És ez bőven el fog varázsolni téged. Párodat is.

Ha engeded és elhiszed, hogy addigi életed valóban legboldogabb napjára készülsz (hiszen egy fantasztikus emberrel kötöd össze az életed a hozzátok legközelebb álló emberek társaságában), akkor lesz esélyed milliószor szebbnek lenned, mint éppen ma vagy.

A boldog szépségedet fogod látni vőlegényed szemében, édesanyád, édesapád könnyeiben, testvéreid csodálkozásában, igaz barátnőid elismerő tekintetében.

Lehet, hogy téged eddig mackóban, farmerban, rakott szoknyában, anorákban, bakancsban, tornacipőben, vasalt nadrágban, kosztümben, kockásingben, laza, vagy simulós pólóban, leggingben ismertek, de menyasszonynak még sohase láttak téged.

Egyes rokonok, barátok, kollégák még emlékeznek

 • a maszatos, totyogó, fára mászó, csupa sáros kislányra,
 • a toporzékoló hisztis vagy szerelmi bánatban haldokló tinire,
 • a buli utáni fáradt vagy hegyre felfutó lányra,
 • vizsga előtt holtsápadtan izgulós vagy magabiztosan várakozó csajra,
 • a munkahelyén megfelelni igyekvő nőre,

és nem felejtik el azt a képet rólad.

Ahhoz és a mindennapokhoz képest te maga a filmsztár, a legszebb romantikus filmek hősnője, hercegnője leszel a szemükben.

A te érzésed, kisugárzásod fog mindenki másra is átragadni. Ebből merítenek sokan.

Ezt a fejlődést amúgy ceremóniamesterként is tapasztalom, hiszen a párral történt első találkozás óta eltelt átlag 1 év alatt arra az egy napra még a sorban “legcsúnyább” menyasszony is annyira megszépül, hogy ámuldozunk.

Sokan azt is tudják, mennyire nehéz időket éltél meg, mennyire nem volt egyszerű kivárni, túlélni, eljutni oda, hogy végre annyira szerelmes lehess az egyetlen férfiba, hogy vele sétálj az oltár elé.

És a nagy napon pedig végtelen örömünket leljük ebben a csúcsteljesítményben:
a beteljesedésben, a szerencsében, áldásban, eleganciádban, ragyogásodban,
és már teljesen mindegy, hogy van-e “alapból szebb” a társaságban,
(akár barátnő, akár koszorúslány, akár valakinek az oldalbordája).

Mert a boldogságod téged sokkal jobban megszépít, mint bárki mást.

huba-ceremoniamester-nadas-pihenopark-menyasszony-volegeny
Bettina és Feri esküvőjén a Nádas Pihenőparkban (ceremóniamester: Huba, fotó: Szabó Adrián)

Ezért mondjuk azt, hogy a menyasszonynál nincs szebb.

Más
nem
is
tud
szebb
lenni
nálad
az esküvőn,
mert nincsen abban a fázisban, nem járta be ugyanazt az utat. Az ő szépsége más tőről fakad, mást jelent.

Viszont ezt meg kell élned. Senki más nem élheti át a helyzetedet.

Sokat segítesz, ha ki mered rajzolni arcodra a mosolyoddal.

A dobogó legtetején neked kell állnod (csak te állhatsz ott), te leszel aznap a kiválasztott, ezt át kell élned, el kell hinned.

A következő ilyen – mással össze nem mérhető – csodálatos szépséget, bájosságot, boldogságot majd kismama korodban fogjuk rajtad látni – még akkor is, ha önmagad bálnának fogod érezni.

 

Ceremóniamesterként büszke vagyok a – képeken is bemutatott – menyasszonyaimra és vőlegényeimre, hogy ilyen sikerrel megszervezték és végigvitték az esküvőjüket lelkileg is.

Boldog készülődést!  Üdv, Hubadúr ceremóniamester

Ceremóniamester + 1 dal rólatok
Ceremóniamester + 1 dal rólatok

Ha ceremóniamestert keresel, kattints ide!

Hubadur ceremoniamester logo  

menyasszonyi-csokor-zsani-foto-muller-ganyasi-2
Zsani menyasszonyként a Balaton partján (fotó: Müller-Gányási Dániel)

 

menyasszony-volegeny-tanc-experidance-terem-foto-szabo-balazs
Homlokpuszi. Szaszu és Laci esküvője Budapesten (fotó: Szabó Balázs)

 

Viktoria-Istvan-eskuvoi-foto-Martino-Karsai
Viki és Pisti a polgári szertartáson elhangzott boldogító igenek utáni pillanatokban (Budapest, II. kerület, fotó: Martino Karsai)

 

Angyallesen-Dunaparti-eskuvo
Bettina az esküvő napján a Duna parton (fotó: Wégner Richárd)

 

Márti és Gábor meghitt pillanatai (fotó: Vass Károly)
Márti és Gábor meghitt pillanatai (fotó: Vass Károly)

 

A honlap további használatához a (lakodalmi) sütik használatát el kell fogadni. További információ

A (lakodalmi) süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás